Времето
в
Банско

-10 °C

Мъгливо, слаба видимост

вятър 6 км/ч

2023-01-29 -13 | -0 °C
2023-01-30 -14 | 1 °C
2023-01-31 -11 | -0 °C
2023-02-01 -16 | -1 °CМанастири в югозападна България

В югозападна България са разположени няколко действащи манастира около Благоевград, Сандански, Гоце Делчев и Банско.