Времето
в
Банско

2 °C

Ниска слоеста облачност

вятър 4 км/ч

2023-03-22 -2 | 7 °C
2023-03-23 -5 | 11 °C
2023-03-24 -1 | 15 °C
2023-03-25 0 | 16 °CКъщите музей

Всяка къща музей!

От векове Банско е културно средище за България, особено от периода на Възраждането. В града се е развива и днес дърворезбарска икосописна школа. В Банско са къщите музеи на Никола Вапцаров, Неофит Рилски, Веляновата къща и други. Най-интересна за нас е Радоновата къща, защото експозицията й представя бита на банскалии.

111