Банско регион

Банско регион

Регион Места заема площ от 1656.38 кв. км в Югозападна България. Столицата на страната София се намира на 150 км в северозападна посока, а вторият по големина град - Пловдив – на 130 км на североизток. Регионът включва четири общини - Разлог, Банско, Белица и Якоруда.
Регион Места има изключително разнообразен релеф. На негова територия попадат части от най-високите планини на Балканския полуостров – Рила и Пирин (с височина над 2500 м), а също така и от Родопите. Тук се намира най-високата котловина в Южна България – Разложката, със средна надморска височина 865 м. В средната част релефът на котловината е почти плосък със слаб наклон на изток към Родопите, а на север е почти хълмист. Оградните високопланински части на Пирин и Рила имат типичен алпийски вид.
Места е малък, но перспективен регион с потенциал за бързо развитие. Съчетанието на благоприятни природни дадености, квалифицирана работна ръка както във високотехнологични отрасли, така и в трудоемките дейности, традиции в промишлеността и селското стопанство, както и развито партньорство между местните власти, бизнеса и структурите на гражданското общество са само част от силните страни на регион Места. Настъпилите съществени промени в икономиката през последните години, показват, че регионът е мобилизирал ресурсите си за постигане на икономически растеж и преодоляване на затвореността на местната икономика както и интегрирането й в национален и международен мащаб.

Развитието на региона и осъществяването на планираните инвестиции и приоритети се свързва главно с развитието на частния сектор. Местните предприемачи са особено оптимистични по отношение бъдещото развитие на фирмите и икономическите перспективи на региона – две трети от тях планират увеличаване на производството, а 68% имат намерение да инвестират във фирмите си в следващите години. Оптимистично настроени по отношение разширяване на производството си са и земеделските стопани в региона. Очакванията са с развитието на туристическите услуги да нарасне значението на всички свързани с туризма дейности включително селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.


Регион Места е изключително богат на води. През региона преминава река Места и множество нейни притоци, които напълно задоволяват нуждите на промишлеността и селското стопанство. Голямото водно разнообразие на региона се обуславя и от подземните реки, карстови пукнатини и порои. Находища на топли минерални извори има в местностите Катарино и Ръждавец край Разлог, а селата Баня и Добринище са балнеоложки курорти с регионално значение. Температурата на някой от изворите достига до 60оС, а дебитът – 70/80 литра в секунда.
В югозападна България са разположени няколко действащи манастира около Благоевград, Сандански, Гоце Делчев и Банско.

Ако търсите

5-звезден, международен детски лагер на планина

в който детето да учи и да се забавлява с всички осигурени удобства и професионална анимация 

Indigo Camps на USB-Travel предлага

5-звезден детски лагер на Боровец!

Не пропускайте възможността да подарите на детето си незабравимо лятно преживяване сред природата!

Повече информация е налична тук!


Манастири в югозападна България


В югозападна България са разположени няколко действащи манастира около Благоевград, Сандански, Гоце Делчев и Банско.

  
 »

Селата в Бански регион


Градът е известен зимен курорт и административен център с богато архитектурно-историческо наследство. 
Община Банско е административно-териториална единица в Благоевградска област с център гр. Банско. Включва още селата със статут на кметства - Гостун, Кремен, Места, Обидим, Осеново, Филипово и град Добринище със землищата им. 

  
 »