Времето
в
Банско

-10 °C

Слаб снеговалеж

вятър 7 км/ч

2023-01-29 -13 | -0 °C
2023-01-30 -14 | 1 °C
2023-01-31 -11 | -0 °C
2023-02-01 -16 | -1 °CОткриване на ски сезона

Откриване на ски сезона

Откриване на ски сезона

Откриването на ски сезона в Банско освен през януари, често се случва и през декември. Съпроводен е с празненства и веселия, гостуват музиканти и изпълнители от много краища на страната и света.