важни и спешни телефони в Банско и Разлог

Важни телефони в Банско- болница, пожарна, РПУ, пътна помощ


Ветеринарни услуги Банско


Ветеринарни услуги 

ОГИ-ВЕТ-ОГНЯН КОЧУКОВ гр.Банско ул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 30, тел. 07498 2225

  

Комунални услуги Банско


Комунални услуги 

Банско БКС – 0749/ 88626

   

Комунални услуги Разлог


Комунални услуги Разлог

 БКС – 0747/ 80596

   

Данъчни бюра Банско


Данъчни бюра Банско

Банско – 0749/88639

  

Данъчни бюра Разлог


Данъчни бюра Разлог

Разлог – 0747/80225

 

  

Безплатен телефон за сигнали на граждани. В Разлог


Безплатен телефон за сигнали на граждани В Разлог

 0800 11314

  

Гражданска Защита Разлог


Гражданска Защита Разлог

 07478 00-66

   

Обреден Дом Разлог


Обреден Дом Разлог

 07478 03-04

  

Връзки с обществеността Разлог


Връзки с обществеността

Анелия Дункина - Връзки с обществеността: 07478 06-54

   

Председател на Общински съвет Разлог


Председател на Общински съвет Разлог

д-р Радко Тумбев - Председател на Общински съвет: 07478 00-90

   

кмет на общ. Разлог


кмет на общ. Разлог

инж. Любен Татарски - кмет на общ. Разлог: телефон 07478 00-95

   

РПУ Банско:


РПУ Банско: 

РПУ Банско: 0749 886-60 

  

кмет на общ. Банско


 кмет на общ. Банско

Александър Краваров - кмет на общ. Банско: 07498 86-10 

  

РПУ: 166


РПУ: 166 

   

Пожарна: 160


Пожарна: 160 

   

Пътна помощ: Банско:


Пътна помощ: 

Банско: Пътна помощ: 

Банско: 0888 208 177,0896 806 422

   

Център за спешна медицинска помощ, тел 150


Център за спешна медицинска помощ, тел 150