Времето
в
Банско

-10 °C

Мъгливо, слаба видимост

вятър 6 км/ч

2023-01-29 -13 | -0 °C
2023-01-30 -14 | 1 °C
2023-01-31 -11 | -0 °C
2023-02-01 -16 | -1 °CПАНЧАКАРМА

Панчакарма Банско

ПАНЧАКАРМА - Доктор Нилеш Уакаде, консултант на седемдневен панчакарма ритрийт в Банско от 12 юли в хотел Грийн Лайф.