Kъщата-музей Неофит Рилски

 Kъщата-музей „Неофит Рилски“, известна още като Бенина къща. Тя е роден дом на българския възрожденски книжовник Неофит Рилски (познат още като Никола Бенин), който живее в нея от 1793г. до 1811г. Сградата е типичен образец на банската архитектура по онова време – с каменен градеж, открит чардак и малко дворче. Къщата се състои от две части – автентично запазената къща с етнографска експозиция и документална част, която се помещава в училището, открито от бащата на Неофит Рилски в собствения им дом. Друга интересна част от къщата са все още съществуващият тунел към църквата, който е използван за бягство при нападения. Родословното дърво на семейството и няколкото стаи са запазени в автентичния си вид.