Времето
в
Банско

-10 °C

Мъгливо, слаба видимост

вятър 6 км/ч

2023-01-29 -13 | -0 °C
2023-01-30 -14 | 1 °C
2023-01-31 -11 | -0 °C
2023-02-01 -16 | -1 °C"Веляновата къща" Банско

Веляновата къща е архитктурно-етнографски музей. Тя е от епохата на Възраждането - двукатна, градена само от дърво и камък, с две взаимосвързани в приземието скривалища и пет стаи на етажа с чардак. Нейната декоративна украса е обявена за паметник на културата с национално значение. Къщата е подарена от банскалии на майстор Велян Огнев, който я изографисва отвътре и отвън.

Работно време:9.00-12.00 и 14.00-17.00ч; почивни дни събота и неделя

Адрес:ул. Велян Огнев 5

Телефон:+359 749 88 274

Цени:вход 3.00 лв, беседа 2.00 лв