Център за спешна медицинска помощ, Симитли

Център за спешна медицинска помощ, Симитли

Симитли 0748/ 71299 ул. Георги Димитров