Времето
в
Банско

-10 °C

Мъгливо, слаба видимост

вятър 6 км/ч

2023-01-29 -13 | -0 °C
2023-01-30 -14 | 1 °C
2023-01-31 -11 | -0 °C
2023-02-01 -16 | -1 °CСело " Филипово"

Село

Село Филипово се намира в планински район. То се намира на 1 километър от пътя, свързващ градДобринище с град Гоце Делчев, като отбивката е при село Места. Филипово е помашко село, като в него, за разлика от по-горното християнско село Осеново, кипи живот и има много деца. Целият път между Филипово и Осеново (5-6 километра) е съпроводен от интересни скални образувания. В списък на селищата и броя на немюсюлманските домакинства в част от вилаета Неврокоп от 16 ноември 1636 година село Долне Филиб е посочено като село, в което живеят 24 немюсюлмански семейства, а в село Горне Филип - 36 немюсюлмански домакинства. В списък на селищата и броя на немюсюлманските домакинства във вилаета Неврокоп от 13 март 1660 година село Долне Филип е посочено като село, в което живеят 6 немюсюлмански семейства.